Bikkjehaugen's Lizzy
"Lizzy"
f. 26.07.09

Denne jenta er vi utrolig stolt av, hun seilte opp på utstilling nå i år og tok to strake sert.
Jeg takker Nils og Anne Karine Stønjum, som er matfar og matmor til denne flotte jenta.
Uten deres gode hjem og pregning er det ikke sikkert hun hadde sett slik ut.
Veldig viktig for en oppdretter å ha gode medspillerere.


PEDIGREE